Årsmøte NOILForrige årsmøte ble holdt mandag 21. mars 2022. Referat ligger på NOIL-arkiv, sammen med gamle referat fra tidligere års årsmøter.

Forrige årsrapport ligger også der, sammen med tidligere års årsrapporter.