Nordre Oppdalen idrettslag
Oppdalslinna 401
Nordre Oppdalen
2740 Roa
Nordre Oppdalen idrettslag
Oppdalslinna 401
Nordre Oppdalen
2740 Roa
Nordre Oppdalen idrettslag
Oppdalslinna 401
Nordre Oppdalen
2740 Roa
Årsmøte NOIL

Årsmøte NOILForrige årsmøte ble holdt mandag 21. mars 2022. Referat ligger på NOIL-arkiv, sammen med gamle referat fra tidligere års årsmøter.

Forrige årsrapport ligger også der, sammen med tidligere års årsrapporter.