Nordre Oppdalen idrettslag
Oppdalslinna 401
Nordre Oppdalen
2740 Roa
Nordre Oppdalen idrettslag
Oppdalslinna 401
Nordre Oppdalen
2740 Roa
Nordre Oppdalen idrettslag
Oppdalslinna 401
Nordre Oppdalen
2740 Roa

NOIL Medlemmer/verv


Info om nåværende medlemmer av styre og stell på NOIL kan finnes i siste års årsmøtereferat, som ligger på NOIL-arkiv.