Nordre Oppdalen idrettslag
Oppdalslinna 401
Nordre Oppdalen
2740 Roa
Nordre Oppdalen idrettslag
Oppdalslinna 401
Nordre Oppdalen
2740 Roa
Nordre Oppdalen idrettslag
Oppdalslinna 401
Nordre Oppdalen
2740 Roa
Årsmøte NOIL

Årsmøte NOIL

Årsmøtereferat NOIL 2023Velkommen til årsmøte på NOIL onsdag 20. mars 2024!
Sted: NOIL-huset
Trykk på lenkene for:

Innkalling årsmøte NOIL 2023
Saksliste årsmøte NOIL 2023
Årsberetning NOIL 2023
Årsregnskap NOIL 2023
Saldobalanse NOIL 2023
Kontrollutvalgets-beretning NOIL 2023
2024.03.20 Lovnorm for NOIL
Budsjett NOIL 2024
Innstilling fra valgkomite årsmøte NOIL 2023